Transpersonell psykoterapi

Vad är transpersonell psykoterapi?

I den transpersonella terapin arbetar man utifrån den psykodynamiska grunden och tillfogar vid behov insikter och erfarenheter kring människans existentiella och andliga dimensioner.

Psykoterapi är en väg till större självkännedom. Många gånger är det inte möjligt att få syn på sig själv utan den spegling som erbjuds av en annan. I samarbetet med terapeuten får du utrymme att i din egen takt och med ett empatiskt stöd utforska och skapa förståelse för din egen inre värld, dina känslor och behov, och dina relationer och förhållningssätt till den yttre världen.

Genom att utöka förståelsen och acceptansen för den du är, också med de mer sårbara och konfliktfyllda sidorna av dig själv, växer förmågan att möta livets prövningar och utmaningar. De inre resurserna blir tillgängliga och bidrar till möjligheten att skapa det liv du längtar efter att leva.

Relationen mellan terapeut och klient är viktig

Jag erbjuder olika former av terapi där alla är baserade på psykodynamisk psykoterapi. En terapi kan pågå under längre perioder eller bestå bara av några fåtal tillfällen. Grunden för den terapeutiska relationen och arbetet tillsammans är att erbjuda den empatisk förståelse och det stöd som gör det möjligt att se och förstå dig själv tydligare.

Kontakta mig för mer information eller för att boka tid för terapi »
Leaves forming a snakepattern with blue sky in the background

Lifespan Integration

Information om Lifespan Integration »
Scandinavian archipelago

Mindfulness

Information om mindfulness »
Close up on stone making a beautiful stone pattern

Bildterapi

Information om bildterapi »