Kurser & Retreats 2021

stones

Vision Quest, Sverige

Det kommer en tid när den ursprungliga vilda Naturen kallar på din Själ. I en Vision Quest beger du dig ensam ut till den ceremoniella plats där du kan göra resan tillbaka till den djupaste essensen av dig själv. Naturen vägleder dig till delar av din personlighet och din berättelse som är gamla och ofruktbara och tömts på livskraft. Rituellt släpper du taget om dem, låter dem dö. När det gamla faller skapas en öppen och ren plats som kan speglas av skönheten och storheten i naturen runtomkring dig. Den speglar din vilda, vackra och kraftfulla inre natur, Själens landskap, där syftet med ditt liv finns inplanterat.

Vision Quest är en urgammal Rit de Passage, en övergångsritual som fortfarande finns hos de folk som lever i nära samklang med Naturen.

Att söka sig till en kraftplats i naturen och där genomgå en transformation, en död och pånyttfödelse, har varit en ritual inom de flesta andliga traditioner.

Tid: 29e Maj - 6e Juni
Plats: Göjeholm, Sverige
Övrig information: Vi börjar kl 14 den 29e Maj och slutar kl 16 den 6e Juni
Kontakta mig för mer information och anmälan.

Skicka e-post till zill-a@hotmail.com för mer information eller för att anmäla dig till kursen »
Moon shining on the sea

Vision Quest, Finland

Känner du Själens längtan efter den vilda naturen? Under en Vision Quest skapas ett ceremoniellt rum där du, vägledd av naturens krafter, får möjlighet att hitta vägen tillbaka till din djupaste essensen. De gamla ofruktbara delarna av din livsberättelse kan dö bort och ge plats för en förnyad upplevelse av dig själv. Du får kontakt med en djupare mening med ditt liv och med din plats i Livets Väv.

Vi erbjuder ett unikt tillfälle att göra en Vision Quest långt ute i havsbandet i den södra finska skärgården. Under ett tio dagars program tillbringar du fyra dagar i ensamhet ute på en egen ö. Bara urbergets klippor, de djupa vattnen, den vidsträckta himlen och evighetens vindar speglar, vägleder och läker dig.

Vision Questen leds i samarbete med Jean Verstraete från Essensito, Belgien.

Tid: 16e - 24e Augusti
Plats: Hitis skärgård, södra Finland
Övrig information: Vi börjar kl 14 den 16e och avslutar kl 11 den 24e augusti.
Kontakta mig för mer information om programmet. Max 6 deltagare.

Skicka e-post till zill-a@hotmail.com för mer information eller för att anmäla dig till kursen »