Kurser & Retreats 2020

None covered Sweatlodge during the day

Shamanens Anderesa

Grundkurs i Belgien

Relationen till energi och kraft är centralt i shamanens arbete. Genom ett nära samarbete med sina andehjälpare och kraftdjur får shamanen tillgång till läkande energi, visdom och vägledning och kanaliserar in den i världen.
På kursen utforskar vi shamanens andliga värld genom resor till trummans, skallrans och sångens ljud vibrationer. Vibrationerna hjälper oss att skifta medvetandenivå och få kontakt med våra Andehjälpare. Intentionen med helgen är att fördjupa relationen till Hjälparna och få stöd i den process som är i centrum för våra liv.
Vi kommer använda oss av ceremonier, trumresor, dans, sång och arbete i naturen.
Kursen hålls på engelska.

Tid: 27 -29 Mars
Plats: Brugge, Belgium
Övrig information: Vi börjar på fredagen kl 14 med en Svetthyddeceremoni och avslutar på söndagen kl 16. Pris inklusive mat och boende 419 euro
För mer information och anmälan kontakta Nyk på nyk@nyklyn.com

Skicka e-post till zill-a@hotmail.com för mer information eller för att anmäla dig till retreaten »
Shaman with sage incense smudging

Svetthydde Ceremoni

I Svetthyddans ceremoniella rum, i kontakt med Elden och Jorden, med Luften och Vattnet bjuder vi in läkning för både kroppen och själen. En uråldrig ceremoni med rötter i Chippewa-Cree indianernas renande och läkande ceremoniella bad och i det nordiska Bastubadet.

Tid: 4e April
Plats: Göjeholm, Sverige
Övrig information: Vi börjar kl 10 med stenceremoni och avslutar vid 18 tiden.

Skicka e-post till zill-a@hotmail.com för mer information eller för att anmäla dig till retreaten »
door with flowers

Shamanens Anderesa

Under helgen får du lära dig några av de grundläggande tankegångar och metoder som använts av shamaner under årtusenden runt om i världen. Vi utforskar shamanens animistiska värld genom resor till trumman, skallran och sången. Vibrationerna skiftar vårt medvetande och gör det möjligt för oss att möta våra Andehjälpare och Kraftdjur. I kontakt med dem och genom intentionen i vår resa får vi tillgång till den universella kraften, den som bär på läkning och visdom både för oss själva och andra omkring oss. Vi kan uppleva och förstå den andliga aspekten av Naturen. I cirkeln delar vi våra upplevelser av resorna och fördjupar förståelsen av dem.

Vi kommer också att prova på grundläggande shamansk healing och göra övningar ute i naturen. Genom ett ödmjukt förhållningssätt till den kraft shamanen blir delaktig av fördjupar vi vår förståelse för den etiska aspekten av det shamanska arbetet. Kursen leds tillsammans med Theodor Lindgren, trumbyggare och Soundhealer

Tid: 17e - 19e April
Plats: Lilla Hyltan utanför Falkenberg
Övrig information: Vi börjar på fredag kl 18 och slutar söndag kl 17. Pris inklusive mat och boende 3,600 SEK.

Skicka e-post till zill-a@hotmail.com för mer information eller för att anmäla dig till retreaten »
stones

Vision Quest, Sverige

Det kommer en tid när den ursprungliga vilda Naturen kallar på din Själ. I en Vision Quest beger du dig ensam ut till den ceremoniella plats där du kan göra resan tillbaka till den djupaste essensen av dig själv. Naturen vägleder dig till delar av din personlighet och din berättelse som är gamla och ofruktbara och tömts på livskraft. Rituellt släpper du taget om dem, låter dem dö. När det gamla faller skapas en öppen och ren plats som kan speglas av skönheten och storheten i naturen runtomkring dig. Den speglar din vilda, vackra och kraftfulla inre natur, Själens landskap, där syftet med ditt liv finns inplanterat.

Vision Quest är en urgammal Rit de Passage, en övergångsritual som fortfarande finns hos de folk som lever i nära samklang med Naturen.

Att söka sig till en kraftplats i naturen och där genomgå en transformation, en död och pånyttfödelse, har varit en ritual inom de flesta andliga traditioner.

Tid: 23e - 31a Maj
Plats: Göjeholm, Sverige
Övrig information: Vi börjar kl 14 den 23e och slutar kl 16 den 31a maj
Kontakta mig för mer information och anmälan.

Skicka e-post till zill-a@hotmail.com för mer information eller för att anmäla dig till kursen »
forest stream

Vision Quest, Sverige

Det kommer en tid när den ursprungliga vilda Naturen kallar på din Själ. I en Vision Quest beger du dig ensam ut till den ceremoniella plats där du kan göra resan tillbaka till den djupaste essensen av dig själv. Naturen vägleder dig till delar av din personlighet och din berättelse som är gamla och ofruktbara och tömts på livskraft. Rituellt släpper du taget om dem, låter dem dö. När det gamla faller skapas en öppen och ren plats som kan speglas av skönheten och storheten i naturen runtomkring dig. Den speglar din vilda, vackra och kraftfulla inre natur, Själens landskap, där syftet med ditt liv finns inplanterat.

Vision Quest är en urgammal Rit de Passage, en övergångsritual som fortfarande finns hos de folk som lever i nära samklang med Naturen.

Att söka sig till en kraftplats i naturen och där genomgå en transformation, en död och pånyttfödelse, har varit en ritual inom de flesta andliga traditioner.

Tid: 6e - 14e Juni
Plats: Göjeholm
Övrig information: Vi börjar kl 14 den 6e och slutar kl 16 den 14e juni.
Kontakta mig för mer information och anmälan

Skicka e-post till zill-a@hotmail.com för mer information eller för att anmäla dig till kursen »
Moon shining on the sea

Vision Quest, Finland

Känner du Själens längtan efter den vilda naturen? Under en Vision Quest skapas ett ceremoniellt rum där du, vägledd av naturens krafter, får möjlighet att hitta vägen tillbaka till din djupaste essensen. De gamla ofruktbara delarna av din livsberättelse kan dö bort och ge plats för en förnyad upplevelse av dig själv. Du får kontakt med en djupare mening med ditt liv och med din plats i Livets Väv.

Vi erbjuder ett unikt tillfälle att göra en Vision Quest långt ute i havsbandet i den södra finska skärgården. Under ett tio dagars program tillbringar du fyra dagar i ensamhet ute på en egen ö. Bara urbergets klippor, de djupa vattnen, den vidsträckta himlen och evighetens vindar speglar, vägleder och läker dig.

Vision Questen leds i samarbete med Jean Verstraete från Essensito, Belgien.

Tid: 11e - 19e Augusti
Plats: Hitis skärgård, södra Finland
Övrig information: Vi börjar kl 14 den 11e och avslutar kl 11 den 19e augusti.
Kontakta mig för mer information om programmet. Max 6 deltagare.

Skicka e-post till zill-a@hotmail.com för mer information eller för att anmäla dig till kursen »