Kurser & Retreats 2022

Shamanism

Fördjupningskurs shamanism

Energi och kraft ligger i centrum för shamanens arbete. Shamanen ber sina Andehjälpare och Kraftdjur om hjälp och genom ett nära samarbete med dem förs den helande livskraften och visdomen in i vår värld.

Kursens mål att att fördjupa utforskandet av shamanens animistiska värld och utveckla kontakten med våra Andehjälpare. Genom den intima kontakten ber vi om stöd för centrala teman och processer i vårt liv just nu. Vi lär oss grunderna för att skapa ceremonier och mycket av arbetet kommer vi göra ute i Naturen

Tid: 13e - 15e Maj
Plats: Lilla Hyltans kursgård, Falkenberg
Övrig information: 3 300 Sek. Inkl mat. Du kan boka ett rum eller sova i eget tält i trädgården. Det finns också ett uppställt cirkustält som man kan sova i. Boende i rum debiteras separat. Vi börjar på fredag kl 18 och slutar söndag kl 17.

Skicka e-post till zill-a@hotmail.com för mer information eller för att anmäla dig till retreaten »
stones

Vision Quest, Göjeholm, Sverige

Det kommer en tid när den ursprungliga vilda Naturen kallar på din Själ. I en Vision Quest beger du dig ensam ut till den ceremoniella plats där du kan göra resan tillbaka till den djupaste essensen av dig själv. Naturen vägleder dig till delar av din personlighet och din berättelse som är gamla och ofruktbara och tömts på livskraft. Rituellt släpper du taget om dem, låter dem dö. När det gamla faller skapas en öppen och ren plats som kan speglas av skönheten och storheten i naturen runtomkring dig. Den speglar din vilda, vackra och kraftfulla inre natur, Själens landskap, där syftet med ditt liv finns inplanterat.

Vision Quest är en urgammal Rit de Passage, en övergångsritual som fortfarande finns hos de folk som lever i nära samklang med Naturen.

Att söka sig till en kraftplats i naturen och där genomgå en transformation, en död och pånyttfödelse, har varit en ritual inom de flesta andliga traditioner.

Tid: 30e Maj - 6e Juni
Plats: Göjeholm, Sverige
Övrig information: Vi börjar kl 14 den 30e Maj och slutar kl 16 den 6e Juni
Kontakta mig för mer information och anmälan.

Skicka e-post till zill-a@hotmail.com för mer information eller för att anmäla dig till kursen »
Moon shining on the sea

Vision Quest i Finska skärgården. I samarbete med Jean Verstraete, Essensito, Belgien

Känner du Själens längtan efter den vilda naturen? Under en Vision Quest skapas ett ceremoniellt rum där du, vägledd av naturens krafter, får möjlighet att hitta vägen tillbaka till din djupaste essensen. De gamla ofruktbara delarna av din livsberättelse kan dö bort och ge plats för en förnyad upplevelse av dig själv. Du får kontakt med en djupare mening med ditt liv och med din plats i Livets Väv.

Vi erbjuder ett unikt tillfälle att göra en Vision Quest långt ute i havsbandet i den södra finska skärgården. Under ett tio dagars program tillbringar du fyra dagar i ensamhet ute på en egen ö. Bara urbergets klippor, de djupa vattnen, den vidsträckta himlen och evighetens vindar speglar, vägleder och läker dig.

Vision Questen leds i samarbete med Jean Verstraete från Essensito, Belgien.

Tid: 5e - 13e Augusti
Plats: Hitis skärgård, södra Finland
Övrig information: Vi börjar kl 14 den 5e och avslutar kl 11 den 13e augusti.
Kontakta mig för mer information om programmet. Max 6 deltagare.

Skicka e-post till zill-a@hotmail.com för mer information eller för att anmäla dig till kursen »
Finnish archipelago

Vision Quest I finska skärgården. I samarbete med Franciscus Scheerder, Scheerder consulting

Känner du Själens längtan efter den vilda naturen? Under en Vision Quest skapas ett ceremoniellt rum där du, vägledd av naturens krafter, får möjlighet att hitta vägen tillbaka till din djupaste essensen. De gamla ofruktbara delarna av din livsberättelse kan dö bort och ge plats för en förnyad upplevelse av dig själv. Du får kontakt med en djupare mening med ditt liv och med din plats i Livets Väv.

Vi erbjuder ett unikt tillfälle att göra en Vision Quest långt ute i havsbandet i den södra finska skärgården. Under ett tio dagars program tillbringar du fyra dagar i ensamhet ute på en egen ö. Bara urbergets klippor, de djupa vattnen, den vidsträckta himlen och evighetens vindar speglar, vägleder och läker dig.

Vision Questen leds i samarbete med Franciscus Scheerder.

Tid: 18e - 25e Augusti
Plats: Hitis skärgård, södra Finland
Övrig information: Vi börjar kl 14 den 18e och avslutar kl 11 den 25e augusti.
Kontakta mig för mer information om programmet. Max 6 deltagare.

Skicka e-post till zill-a@hotmail.com för mer information eller för att anmäla dig till kursen »
wonderful tree

Grundkurs shamanism

Under helgen får du lära dig några av de grundläggande tankegångar och metoder som använts av shamaner under årtusenden runt om i världen. Vi utforskar shamanens animistiska värld genom resor till trumman, skallran och sången. Vibrationerna skiftar vårt medvetande och gör det möjligt för oss att möta våra Andehjälpare och Kraftdjur. I kontakt med dem och genom intentionen i vår resa får vi tillgång till den universella kraften, den som bär på läkning och visdom både för oss själva och andra omkring oss.
Vi kan uppleva och förstå den andliga aspekten av Naturen. I cirkeln delar vi våra upplevelser av resorna och fördjupar förståelsen av dem.

Vi kommer också att prova på grundläggande shamansk healing och göra övningar ute i naturen. Genom ett ödmjukt förhållningssätt till den kraft shamanen blir delaktig av fördjupar vi vår förståelse för den etiska aspekten av det shamanska arbetet. Att bli mer kraftfull innebär att förstå mer av sitt syfte och sin unika gåva till världen och gemenskapen för allas bästa.

I samarbete med Theodor Lindgren, Sound Healer.

Tid: 9e - 11e September
Plats: Lilla Hyltans kursgård, Falkenberg
Övrig information: 3 300 Sek. Inkl mat. Du kan boka ett rum eller sova i eget tält i trädgården. Det finns också ett uppställt cirkustält som man kan sova i. Boende i rum debiteras separat. Vi börjar på fredag kl 18 och slutar söndag kl 17.

Skicka e-post till zill-a@hotmail.com för mer information eller för att anmäla dig till kursen »