Kurser & Retreats 2024

Pink shamanic rattle shaped like a tulip. From Pixabay.com by Amber_Avalona

Vision Quest Göjeholm, Sverige

Det kommer en tid när den ursprungliga vilda Naturen kallar på din Själ. I en Vision Quest beger du dig ensam ut till den ceremoniella plats där du kan göra resan tillbaka till den djupaste essensen av dig själv. Naturen vägleder dig till delar av din personlighet och din berättelse som är gamla och ofruktbara och tömts på livskraft. Rituellt släpper du taget om dem, låter dem dö. När det gamla faller skapas en öppen och ren plats som kan speglas av skönheten och storheten i naturen runtomkring dig. Den speglar din vilda, vackra och kraftfulla inre natur, Själens landskap, där syftet med ditt liv finns inplanterat.

Vision Quest är en urgammal Rit de Passage, en övergångsritual som fortfarande finns hos de folk som lever i nära samklang med Naturen.

Att söka sig till en kraftplats i naturen och där genomgå en transformation, en död och pånyttfödelse, har varit en ritual inom de flesta andliga traditioner.

Tid: 30 maj - 6 juni
Plats: Göjeholm, Sverige
Övrig information:

Skicka e-post till zill-a@hotmail.com för mer information eller för att anmäla dig till kursen »
Trees standing tall in the Finnish archipelago. From Pixabay. com by Finmiki

Vision Quest Finska skärgården. Leds tillsammans med Jean Verstraete från Belgien

Det kommer en tid när den ursprungliga vilda Naturen kallar på din Själ. I en Vision Quest beger du dig ensam ut till den ceremoniella plats där du kan göra resan tillbaka till den djupaste essensen av dig själv. Naturen vägleder dig till delar av din personlighet och din berättelse som är gamla och ofruktbara och tömts på livskraft. Rituellt släpper du taget om dem, låter dem dö. När det gamla faller skapas en öppen och ren plats som kan speglas av skönheten och storheten i naturen runtomkring dig. Den speglar din vilda, vackra och kraftfulla inre natur, Själens landskap, där syftet med ditt liv finns inplanterat.

Vision Quest är en urgammal Rit de Passage, en övergångsritual som fortfarande finns hos de folk som lever i nära samklang med Naturen.

Att söka sig till en kraftplats i naturen och där genomgå en transformation, en död och pånyttfödelse, har varit en ritual inom de flesta andliga traditioner.

Tid: 17 - 24 augusti
Plats: Finska skärgården
Övrig information:

Skicka e-post till zill-a@hotmail.com för mer information eller för att anmäla dig till kursen »

OBS! För tillfället finns inga kurser i svetthydda.